Privacybeleid

Kajita Beer (KvK-nummer 71791663) respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en in het bijzonder de rechten van de bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 1: Toepasbaarheid
Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. De Functionaris Gegevensbescherming van Kajita Beer is te bereiken via info@kajitabeer.com.

Artikel 2: Toegang tot de site
De toegang tot de website www.kajitabeer.com en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor eigen commerciële aanbiedingen.

Artikel 3: De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, illustraties, video’s, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt worden om de website beter te laten functioneren, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendommen. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming – is verboden.

Artikel 4: Het verzamelen van gegevens
Kajita Beer verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kajitabeer.com.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij zouden kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag

Artikel 5: Het verzamelen van gegevens van minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kajitabeer.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 6: Verwerkingsdoeleinden
Kajita Beer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Kajita Beer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Artikel 7: Bewaartermijnen
Kajita Beer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:
– Logfiles internetgebruik en netwerk, 6 maanden
– Bezoekersregistratie, 6 maanden
– Facturen en financiële administratie, 7 jaar

Artikel 8: Delen van persoonsgegevens met derden
Kajita Beer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 9: Je rechten met betrekking tot jouw gegevens
Op grond van de AVG heeft iedereen recht op inzage van en rectificatie of wisseling van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verweking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hierover kun je contact met ons opnemen via via info@kajitabeer.com. Wij zullen je in dat geval vragen om jezelf te identificeren middels een kopie van je identiteitsbewijs. Dit ter bescherming van je privacy.

Artikel 10: Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kajita Beer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

© Kajita Beer (KvK 71791663), 2020